Financial reports
"AZEUROTEL” MMC-nin İllik Maliyyə Fəaliyyəti haqqında 2018-ci il üzrə hesabatı