Şəhər və ölkələrin telefon kodları


İsrail

Полное наименование

Государство Израиль

Столица

Иерусалим

Телефонный код

972

Код ISO 3166-1 (числовой)

376

Код ISO 3166-1 alpha-2

IL

Код ISO 3166-1 alpha-3

ISR

Доменная зона (ICANN)

.il     Dövlətin bayrağı

     Dövlətin gerbi

Şəhər və ölkələrin telefon kodları

Наименование города

код города

Абу-Дис, Иерусалисм 2
Агур, Иерусалисм 2
Адамит, Север 4
Адамит, Шарон 9
Адимир, Север 4
Адора, Юг 8
Акко, Север 4
Акра, Север 4
Алумот, Север 4
Альма, Север 6
Альмагор, Север 4
Аминадав, Иерусалим 2
Амирим, Север 4
Арад, ЮГ 7
Арам, Иерусалим 2
Арара, Север 4
Аргов, Север 4
Арса, Иерусалим 2
Артас, Иерусалим 2
Артас, Юг 8
Аршак, Север 4
Асария, Юг 8
Асур, Тель-Авив 3
Асфар, Иерусалим 2
Атлит, Север 4
Афиким, Север 4
Афула, Север 6
Ахитув, Север 4
Ацмон, Юг 8
Ашдод, Юг 8
Ашкелон, Юг 7
Бар-Гийора, Иерусалим 2
Барак, Север 6
Баркай, Север 4
Батин, Иерусалим 2
Батир, Иерусалим 2
Бейна, Север 4
Бейсан, Север 4
Бейт-Альфа, Север 4
Бейт-Ган, Север 4