Междугородняя и международная телефонная связь


Телефонная связь — это необходимый атрибут любой компании, жизнь без которой в современных условиях, в век интенсивного развития информационных технологий, просто невозможно представить. Телефон — это возможность осуществлять внутригородские телефонные звонки, а также получить доступ к междугородней и международной телефонной связи.
Услуги телефонной связи от компании «AZEUROTEL» — это надежная и качественная связь, которая обеспечивается телекоммуникационным оборудованием, современными технологиями и высококвалифицированным персоналом компании. Мы с равной ответственностью и профессионализмом работаем как с частными физическими лицами, так и с любыми компаниями, от небольших до крупных корпораций, и готовы предложить каждому индивидуальное решение, которое позволит оптимально использовать расходы на связь.

Наши возможности:

— быстро и эффективно телефонизировать любой объект находящихся в зоне нашего обслуживания (АТС 492/497/437/504/505 в зонах АТС 432,438/439,491,494/495);
— высокое качество внутригородской, междугородней и международной связи, а также доступный выход на междугородную и международную связь;
— использование систем цифровой телефонии;
— подключение к сети Интернет ( GPON , AIK , ADSL);
— доступ ко всем дополнительным функциям телефонной сети (переадресация звонков, конференц-связь, запрет входящей и исходящей связи и т.д.);
— подключение современных учрежденческих, офисных АТС различных производителей;
— гибкая тарифная политика и широкий выбор услуг :

a. основные телефонные услуги общего пользования;
b. подключение корпоративных сетей;
c. внутригородские цифровые каналы (порты);
d. междугородние и международные телефонные разговоры, осуществляемые с телефонов стационарной сети.Междугородняя и международная связь от компании «AZEUROTEL» — это связь со всем миром, это комфортно, выгодно и практично !

Тарифы

 

Şəhərlərarası telefon rabitəsi xidmətləri üçün tariflər


Xidmətlərin adı Tariflər (ƏDV daxil olmaqla), manatla
1
Şəhərlərarası telefon danışığının 1 dəqiqəsi. *3
0,05
Əlavə xidmətlər
2
Şəhərlər arası və beynəlxalq danışıqlara görə açıqlamaların verilməsi
0,10
3
Bir telefon nömrəsinin 1 ay ərzində giriş-çıxış zəngləri barədə məlumatın verilməsi
1,00
Beynəlxalq telefon danışıqları üçün tariflər
4
Mobil və sabit şəbəkə telefonlarından həyata keçirilən beynəlxalq telefon danışıqlarının 1 (bir) dəqiqəsi üçün. *4

0,32
5
İP telefoniya ilə aparılan beynəlxalq telefon danışıqlarının 1 (bir) dəqiqəsi üçün
0,18

Qeydlər :

1. Çəkiliş haqqı tarifinə 100 metr məsafəyədək şəbəkəyə qoşulmaq üçün bütün xərclər daxildir. Əlavə tələb olunan xətt materiallarının, iş və xidmətlərin dəyəri smeta əsasında abunəçi tərəfindən ödənilir.

2. Abunəçinin istifadəsində olan telefon ailənin digər üzvünün adına ödənişsiz sənədləşdirilir (ailə üzvü olmasını təsdiq edən sənədlər təqdim edildiyi halda).

3. Şənbə, bazar və bayram günləri bütün sutka ərzində, digər günlərdə isə saat 00:00-dan 08:00-dək tarifə 0,8 əmsalı tətbiq edilir

4. Şənbə, bazar və bayram günləri bütün sutka ərzində, digər günlərdə isə saat 00:00-dan 08:00-dək qeyd olunan tarifə 0,75 əmsalı olunur.

5. Mənzil telefonları ofis və idarələrdə istifadə olunduqda inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun tədbirlər görülür və eyni zamanda abunəçiyə telefondan istifadəyə üzrə aylıq abunə haqqına görə «qeyri-əhali» üçün nəzərə tutulmuş tarif tədbiq olunur.

6. Rəsmi bayram günlərində telekommunikasiya Operatorları maliyyə imkanları daxilində tariflərə müəyyən güzəştlər tədbiq edə bilərlər.

7. Bu tariflər mülkiyyət formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən verilmiş Lisenziya əsasında ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsində fəaliyyət göstərən bütün sabit şəbəkə Operatorlarının xidmətlərinə şamil olunur.

8. Sabit şəbəkə (o cümlədən, məftilli və məftilsiz) telefonları vasitəsi ilə həyata keçirilən şəhərlərarası və beynəlxalq telefon danışıqları üçün «107» sifariş xidmətinin tarifi bir sifariş üzrə ƏDV daxil olmaqla kənd yerləri üçün 5 qəpik, şəhər və rayon mərkəzləri üçün 10 (on) qəpik müəyyən edilir. «107» sifariş xidmətinin haqqı bu xidmətlə həyata keçirilən şəhərlərarası və beynəlxalq telefon danışıqları üzrə ödənişə əlavə edilir.


Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin
218 saylı 27.12.2013-cü il tarixli Əmri ilə Təsdiq edilmişdir.I. Beynəlxalq peyk şəbəkələri istiqamətinə təşkil olunan danışıqların tarifləri.


Məzmunu 1 dəqiqə danışıq üçün tarif (ƏDV daxil olmaqla) manatla

1

Beynəlxalq peyk şəbəkələri istiqamətinə danışıq haqqı (Əlavə - 1).

4,00


II. Xarici ölkələrdə təşkil olunan xüsusi xidmətlər və terminasiya qiyməti yüksək olan istiqamətlər üzrə maya dəyəri nəzərə alınmaqla «107» xidməti üzərindən təşkil olunan danışıqların tarifləri.


Məzmunu 1 dəqiqə danışıq üçün tarif (ƏDV daxil olmaqla) manatla

1

Xarici ölkələrdə təşkil olunan xüsusi xidmətlər və terminasiya qiyməti yüksək olan istiqamətlərə danışıq haqqı (Əlavə-2).

2,00

Qeyd : Rabitə müəssisələrinin əsaslandırılmış təkliflərinə uyğun olaraq, əlavələrdə göstərilən siyahılara yeni istiqamətlər və xidmətlər daxil edilə və ya çıxarıla bilər.