S.W.I.F.T. sisteminə qoşulma
S.W.I.F.T. (Society for World-Wide Interbank Financial Telecommunications) — ümumdünya banklararası maliyyə telekommunikasiya cəmiyyəti maliyyə telekommunikasiyalar sahəsində qabaqcıl beynəlxalq təşkilatdır. S.W.I.F.T. fəaliyyətinin əsas istiqamətləri banklar üçün operativ, etibarlı, konfedensial telekommunikasiya xidmətlərinin göstərilməsi və maliyyə məlumatlarının mübadilə formasının və üsullarının standartlaşdırılması üzrə işlərin aparılmasıdır.

Qısa məlumat

S.W.I.F.T. — baş qərarqahı Brüssel şəhərində olan beynəlxalq bank konsorsiumu — bütün şəbəkə ictifadəçiləri arasında məlumatların ötürülməsi üçün maliyyə məsuliyyəti daşıyan bir təşkilatdır. Şəbəkə istifadəçiləri — məlumatları göndərənlər və alanlar onların məzmununu yoxlayırlar və nəzarət edirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, SWIFT öz müştərilərinin hesabları və aktivləri ilə idarə etmir və müştəri adından kliringi və hesabatları həyata keçirmir.
SWIFT direktorlar şürasının fikrincə digər kompaniya üzvləri kimi fəaliyyət göstərən və beynəlxalq maliyyə məlumatlarının ötürülməsi ilə məşğul olan hər hansı bir təşkilat SWIFT üzvü ola bilər. SWIFT direktorlar şürası Molli istifadəçilər qrupunun dəstəyi ilə SWIFT Nizamnaməsinə və ölkənin qanunverciliyinə uyğun tələblər müəyyən edir.

Yeni istifadəçinin SWIFT sisteminə qoşulma proseduru hər ay baş verir və iki hissəyə ayrılır :

1. Təşkilati (müəyyən istifadəçi kateqoriyasında SWIFT cəmiyyətinə daxil olma) :
— Daxil olma ərizəsinin doldurulması və SWIFT-də göndərilməsi (SWIFT Undertaking);
— Daxil olma sənədlərinin elektron formada doldurulması (proqram təminatına dair müqavilə, təhlükəsizlik avadanlığının sifariş forması və s.);
— Bankın razılıq təsdiqinin SWIFT–də göndərilməsi (Readiness Confirmation).

Burada Siz daha dəqiq məlumat ala bilərsiniz.

2. Texniki (Yeni istifadəçinin SWIFT şəbəkəsinə fiziki çıxışının təşkili) :
— İtifadəçi kateqoriyasının müəyyən edilməsi;
— SWIFT-də göndərilməsi üçün sənədlər paketinin hazırlanması;
— Maliyyə təşkilatında aparat-proqram kompleksinin yaradılması və onun bilavasitə SWIFT-ə qoşulması.

 

S.W.I.F.T.-ə telekommunikasiya çıxışı

Согласование технических настроек, установка, отладка и тестирование в соответствии с регламентом работ по выбранному способу подключения рассчитываются по индивидуальной смете.
По вопросам подключения к системе SWIFT, пожалуйста, свяжитесь с Абонентским отделом компании «Azeurotel».

Daha ətraflı məlumat üçün → Əlaqə səhifəsinə keçin.