Bankomat və terminalların qoşulması


Bankomatların və terminalların qoşulması — cəmiyyətinin əsas şəbəkəsinin üstünlüklərindən istifadə edərək, korporativ müştərilər pərakəndə satışın nöqtələrinin və satış ofislərinin işini təşkil edə bilərlər.
«AZEUROTEL» müxtəlif biznes məsələlərinin həlli üçün müştərilərə maksimal geniş platforma təqdim edir. «AZEUROTEL» cəmiyyəti tərəfindən təqdim edilən məlumatların ötürülmə kanallarından istifadə edərək, korporativ müştərilər bankomat və terminalları məsafədən bank prosesing mərkəzinə qoşula bilərlər.

Bankomat və terminallara qoşulması üçün «AZEUROTEL» cəmiyyətinin təqdim elədiyi xidmətlərdən istifadənin üstünlükləri :

— Böyük həcmli faylların tez və keyfiyyətli ötürülməsinə şərait yaradan yüksək sürətli məlumat ötürülməsi;
— Ötürülən məlumatın yüksək dərəcəli mühafizəsinə zəmanət (İnternet vasitəsilə məlumatların itkisi istisna olmaqla);
— Avadanlığın quraşdırılması;
— Sabit iş nöqtələrinin tez və böyük xərc eləmədən yeni yerlərə keçirilmə imkanı.

«AZEUROTEL» cəmiyyəti şəkəsində məlumatların ötürülməsi paketli kommutasiya rejimində həyata keçir. Məlumatların paket şəklində ötürülməsi zamanı müvafiq kanal yalnız məlumatların ötürülməsi prosesində məşğul olur, bə nəticədə onun effektli istifadəsi əldə edilir. «AZEUROTEL» şəbəkəsində məlumatların ötürüldüyü zaman şəbəkə səviyyəsinin protokolu kimi IP-protokolu istifadə edilir.

«AZEUROTEL»-in imkanları hər bir müştərinin unikal tələblərinə uyğun həllərin işlənib hazırlanmasına yol verir, və bizim mütəxəssislər sistemin tətbiq edilməsində və avadanlığın qurulmasında Sizə kömək edərlər.

Tariflər

 

Bankomat və terminalların qoşulması

Xidmətin adı Qoşulma haqqı, AZN, ƏDV ilə Aylıq abunə haqqı, AZN, ƏDV ilə
Fiziki birləşdirici rabitə xətlərinə müxtəlif tipli avadanlıqlar qoşmaqla yüksəktezlikli kanal kimi istifadə edildiyi halda, bu kanalların tutumundan asılı olmayaraq
30.00
10.00