Телефония. Тарифы.


Telefon rabitəsi xidmətləri üçün tariflər


Xidmətlərin adı
Tarif (ƏDV daxil olmaqla), manatla
Əhali
Qeyri-əhali
1
Telefon çəkilişi: *1
30,00
2
Sabit şəbəkə telefonlarından istifadəyə görə aylıq abunə haqqı
2,50
7,00
3
Telefonlaşdırılmış obyektlərdə (yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri) olan hər bir nömrənin yeni mülkiyyətçinin adına sənədləşdirilməsi.
10,00
4
İki məntəqə arasında iki naqilli birbaşa rabitə xəttinin ayrılmasına görə birdəfəlik haqq
30,00
5
İki məntəqə arasında iki naqilli birbaşa rabitə xəttindən istifadəyə görə aylıq abunə haqqı
7,00
6
ATS-lər arası birləşdirici xətdən (kanaldan) istifadəyə görə birdəfəlik haqq
30,00
7
ATS-lər arası birləşdirici xətdən (kanaldan) istifadəyə görə aylıq abunə haqqı
7,00
8
Fiziki birləşdirici rabitə xətlərinə müxtəlif tipli avadanlıqlar qoşmaqla yüksəktezlikli kanal kimi istifadə edildiyi halda, bu kanalların tutumundan asılı olmayaraq:
 
8.1
- qoşulma haqqı 
30,00
8.2
- aylıq istifadə haqqı
10,00
9
Başqa idarə və müəssisələrin ATS-lərindən ümumistifadəli telefon şəbəkəsinə çıxışı olan hər bir telefona görə aylıq abunə haqqı 
 
2,50
10
Mövcud telefon xəttinə mühafizə siqnalları qurğusunun qoşulması 
10,00
11
Mühafizə siqnalları qurğusunun qoşulmasına görə aylıq abunə haqqı 
5,00 
12
Mərkəzləşdirilmiş çağırış şkafına çıxışın təmin edilməsi 
 
3,00 
13
Abunəçinin müraciəti əsasında şəhərlərarası və beynəlxalq şəbəkələrə çıxış kodunun və ya telefonun müvəqqəti bağlanması üçün birdəfəlik haqqı 
2,00 
14
Sorğu məlumat xidmətləri üzrə bir arayışın verilməsi 
0,40 
15
Faks aparatlarından istifadəyə görə aylıq abunə haqqı əlavə olaraq 
0,50 
16
Telefon avtomatlarından şəhərdaxili 1 (bir) dəqiqə danışıq haqqı 
 0,02
17
İdarə, müəssisə və təşkilatlarda olan telefonlara aylıqn texniki xidmətin göstərilməsi
 
0,60 
18
Bir servis xidmətindən istifadəyə görə aylıq haqq 
 0,35
19
Telefon nömrələrindən birinin «pilot» nömrə olmaqla, digər nömrələrin seriyalı axtarış sisteminə qoşulması: 
 
19.1
«Pilot» nömrənin müəyyən olunması üçün birdəfəlik haqq
100,00 
19.2
Hər əlavə nömrənin seriyalı axtarışa istiqamətləndirilməsi üçün birdəfəlik haqq
7,00 
19.3
İdarə və müəssisələrdə struktur dəyəşiklikləri, ad dəyişiklikləri, şəxsi hesabın dəyişməsi ilə bağlı operatorun məlumat bazasında düzəlişlərin aparılması (təşkilatda olan telefon nömrələrinin sayından asılı olmayaraq).
20,00 
20
Telefon nömrəsinin dəyişdirilməsi
20,00 
21
Ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsində fəaliyyət göstərən sabit şəbəkə operatorları tərəfindən ölkə daxilində təşkil olunan rəqəmli rabitə kanallarına qoşulma haqqı (tutumdan asılı olmayaraq).
50,00 
22
Ümumistitfadəli telekommunikasiya şəbəkəsində fəaliyyət göstərən sabit şəbəkə operatorlarının müvafiq obyektlərindəki kanalyaradıcı avadanlığa qoşulmaqla rəqəmli rabitə kanalından (portundan) istifadə xidmətləri üzrə tutumlara görə aylıq haqq
32 kb/s
128 kb/s
256 kb/s
512 kb/s
1 Mb/s
2 Mb/s
10 Mb/s
100 Mb/s
 4,00
9,00 
14,00 
20,00 
30,00 
50,00 
250,00 
400,00 
23
İSDN-BRA portundan istifadə haqları: 
 
23.1
İSDN xətləri ilə telefon şəbəkəsinə çıxışın verilməsi bir nömrə ilə),
100,00 
23.2
Aylıq abunə (bir nömrə üçün),
 10,00
23.3
Hər əlavə nömrə üçün aylıq abunə haqqı.
10,00 
24
İSDN-PRİ portun istifadə haqları:
24.1
Portun şəbəkəyə qoşulma haqqı
200,00 
24.2
Portdan aylıq istifadə haqqı
160,00 
25
Hüquqi və fiziki şəxslərə ayrılmış qısa telefon nömrələrinin (üçrəqəmli və dördrəqəmli) aidiyyatı ATS üzərindən ümumistifadəli telefon şəbəkəsinə qoşulması və istifadəsinə görə:
 
25.1
- birdəfəlik haqq
200,00 
25.2
- aylıq istifadə haqqı.
50,00 

Şəhərlərarası telefon rabitəsi xidmətləri üçün tariflər


Xidmətlərin adı Tariflər (ƏDV daxil olmaqla), manatla
1
Şəhərlərarası telefon danışığının 1 dəqiqəsi. *2
0,05
Əlavə xidmətlər
2
Şəhərlər arası və beynəlxalq danışıqlara görə açıqlamaların verilməsi
0,10
3
Bir telefon nömrəsinin 1 ay ərzində giriş-çıxış zəngləri barədə məlumatın verilməsi
1,00
Beynəlxalq telefon danışıqları üçün tariflər
4
Mobil və sabit şəbəkə telefonlarından həyata keçirilən beynəlxalq telefon danışıqlarının 1 (bir) dəqiqəsi üçün. *3

0,32
5
İP telefoniya ilə aparılan beynəlxalq telefon danışıqlarının 1 (bir) dəqiqəsi üçün
0,18

Qeydlər :

1. Çəkiliş haqqı tarifinə 100 metr məsafəyədək şəbəkəyə qoşulmaq üçün bütün xərclər daxildir. Əlavə tələb olunan xətt materiallarının, iş və xidmətlərin dəyəri smeta əsasında abunəçi tərəfindən ödənilir.

2. Şənbə, bazar və bayram günləri bütün sutka ərzində, digər günlərdə isə saat 00:00-dan 08:00-dək tarifə 0,8 əmsalı tətbiq edilir

3. Şənbə, bazar və bayram günləri bütün sutka ərzində, digər günlərdə isə saat 00:00-dan 08:00-dək qeyd olunan tarifə 0,75 əmsalı olunur.

4. Mənzil telefonları ofis və idarələrdə istifadə olunduqda inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun tədbirlər görülür və eyni zamanda abunəçiyə telefondan istifadəyə üzrə aylıq abunə haqqına görə «qeyri-əhali» üçün nəzərə tutulmuş tarif tədbiq olunur.

5. Rəsmi bayram günlərində telekommunikasiya Operatorları maliyyə imkanları daxilində tariflərə müəyyən güzəştlər tədbiq edə bilərlər.

6. Bu tariflər mülkiyyət formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən verilmiş Lisenziya əsasında ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsində fəaliyyət göstərən bütün sabit şəbəkə Operatorlarının xidmətlərinə şamil olunur.

7. Sabit şəbəkə (o cümlədən, məftilli və məftilsiz) telefonları vasitəsi ilə həyata keçirilən şəhərlərarası və beynəlxalq telefon danışıqları üçün «107» sifariş xidmətinin tarifi bir sifariş üzrə ƏDV daxil olmaqla kənd yerləri üçün 5 qəpik, şəhər və rayon mərkəzləri üçün 10 (on) qəpik müəyyən edilir. «107» sifariş xidmətinin haqqı bu xidmətlə həyata keçirilən şəhərlərarası və beynəlxalq telefon danışıqları üzrə ödənişə əlavə edilir.


Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin
218 saylı 27.12.2013-cü il tarixli Əmri ilə Təsdiq edilmişdir.I. Beynəlxalq peyk şəbəkələri istiqamətinə təşkil olunan danışıqların tarifləri.


Məzmunu 1 dəqiqə danışıq üçün tarif (ƏDV daxil olmaqla) manatla

1

Beynəlxalq peyk şəbəkələri istiqamətinə danışıq haqqı (Əlavə - 1).

4,00


II. Xarici ölkələrdə təşkil olunan xüsusi xidmətlər və terminasiya qiyməti yüksək olan istiqamətlər üzrə maya dəyəri nəzərə alınmaqla «107» xidməti üzərindən təşkil olunan danışıqların tarifləri.


Məzmunu 1 dəqiqə danışıq üçün tarif (ƏDV daxil olmaqla) manatla

1

Xarici ölkələrdə təşkil olunan xüsusi xidmətlər və terminasiya qiyməti yüksək olan istiqamətlərə danışıq haqqı (Əlavə-2).

2,00

Qeyd : Rabitə müəssisələrinin əsaslandırılmış təkliflərinə uyğun olaraq, əlavələrdə göstərilən siyahılara yeni istiqamətlər və xidmətlər daxil edilə və ya çıxarıla bilər.